Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

28 Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.