Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

22 zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach,