Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9 nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.