Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

7 aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti.