Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.