Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Prosba za pravé poznanie spasenia

15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,
16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách,