Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi.