Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

14 Ani sa nestavaj na rázcestia, aby si hubil jeho ubehlíkov, a nevyzrádzaj jeho utečencov v deň súženia.