Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

16 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,