3. kapitola

12 A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,