Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.