Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

1. kapitola

7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.