Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Modliť sa a pracovať

1 Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás,
2 a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým.