Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

16 Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, 17 nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove!