Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Pavel ďakuje za vzrast zboru

3 Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha,