Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

15. kapitola

31 Vtom Dávidovi oznámili, že Achitófel je medzi sprisahancami s Absolónom. A Dávid povedal: Zmar, prosím, Hospodine, Achitófelovu radu.