Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

16 Zastali si na svoje miesto podľa platného predpisu a podľa zákona Mojžiša, muža Božieho. Kňazi kropili krvou prevzatou z rúk levítov.