Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

6 Nato sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: Spravodlivý je Hospodin! 7 Keď Hospodin videl, že sa pokorili, oslovil Šemaju: Pokorili sa, nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu záchrany, tak že sa môj hnev nevyleje prostredníctvom Šíšaka na Jeruzalem.