Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.