Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

7 Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.