Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

4 V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.