Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

18 keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.