Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

17 Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy,