Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.