Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

20 Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás.