Dve percentá (2 %)

6. kapitola

Duchovno-pastierska starostlivosť o bohatých

17 Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie,
18 a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni,