Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

7 Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti;