Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

16 Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.