Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Osobitné úpravy o spoločných modlitbách

8 Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru.