Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

21 Hospodin sa i naďalej zjavoval v Šíle, lebo Samuelovi sa vyjavoval Hospodin vo svojom slove.