Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

20 Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo povedala: Vyprosila som ho od Hospodina.