Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

17 Nato jej Éli odpovedal: Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila.