Dve percentá (2 %)

5. kapitola

Napomenutie: Bdejte!

8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral;