Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

Napomenutie manželom

1 Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojím počínaním,
2 až uvidia vaše cudné správanie v bázni.