Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Vzorné správanie

11 Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.