1. kapitola

15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.