Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Výstraha pred smilstvom

12 Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!