Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

56 Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. 57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!