Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Kresťanská sloboda

23 Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje.