Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

27 ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil;