Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

18 Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne.