Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

22 a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a robíme, čo Mu je milé.