Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

9 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.