Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Tretie videnie: sedem trúbiacich anjelov. Otvorenie siedmej pečate

1 A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na polhodinu.
2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. 3 Iný anjel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho tymianu, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár pred trónom. 4 Dym tymianu vystupoval z anjelovej ruky pred Boha k modlitbám svätých 5 a anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem. A nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. 6 Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, sa pripravilo trúbiť.

Trúbenie štyroch anjelov: zničenie tretiny prírody

7 Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie, oheň zmiešaný s krvou, a padlo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela.
8 Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv, 9 tretina morských živočíchov zahynula a tretina lodí sa potopila. 10 Zatrúbil tretí anjel. A z neba padla veľká hviezda, ktorá horela ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa premenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo zhorkli. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. A prišla pliaga na tretinu slnka, na tretinu mesiaca a na tretinu hviezd, aby sa ich tretina zatmela a nebolo svetla v tretine dňa ani noci. 13 Potom som videl a počul orla letiaceho stredom neba, ktorý volal mohutným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, pre ostatné zvuky trúb anjelov, ktorí ešte majú trúbiť.