Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Anjel s otvorenou knižkou

1 Videl som iného mocného anjela zostupovať z neba; bol zahalený oblakom, na hlave dúha, tvár ako slnko, nohy ohnivé stĺpy,
2 a v jeho ruke otvorená knižka. Pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem 3 a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Hneď, ako zavolal, zaznelo sedem hromov. 4 Keď doznelo sedem hromov, chcel som to napísať, ale počul som hlas z neba: Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to! 5 Anjel však, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol pravú ruku k nebu 6 a prisahal na Toho, ktorý je večne živý a stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: Už nebude viac kedy, 7 ale v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď zatrúbi, zavŕši sa tajomstvo Božie, ako radostne zvestoval svojim služobníkom, prorokom. 8 Ale hlas, ktorý som počul z neba, hovoril mi opäť takto: Choď, vezmi otvorenú knižku z ruky anjela, ktorý stojí na mori a na zemi! 9 Nato som odišiel k anjelovi a povedal som mu: Daj mi tú knižočku! Odpovedal mi: Vezmi a zjedz ju, vnútro ti naplní horkosťou, ale v ústach ti bude sladká ako med. 10 Ja som vzal anjelovi knižočku z ruky, a keď som ju jedol, zhorklo mi vnútro. 11 Ešte mi povedali: Musíš ďalej porokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch i mnohých kráľoch.