Predchádzajúca kapitola

87. kapitola

Oslava Božieho mesta Sion

1 Od Kórachovcov. Žalm. Pieseň. Čo Hospodin založil, leží na svätých vrchoch.
2 Hospodin miluje brány Siona viac ako všetky Jákobove príbytky. 3 Preslávne veci hovoria o tebe, ty mesto Božie. Sela. 4 Spomínam svojim vyznávačom Rahaba i Bábel; hľa, Filištínsko, Týrus s Etiópiou: ten sa tam narodil. 5 A o Sione tak sa bude hovoriť: Tento i onen tam sa narodil. A On sám, Najvyšší, ho upevňuje. 6 Hospodin poznačí pri súpise národov: Tento sa narodil tam. Sela. 7 A budú spievať ako pri tanci: v Tebe sú všetky moje pramene!