Predchádzajúca kapitola

72. kapitola

Prosba za panovníka

1 Šalamúnov. Bože, daj svoje právo kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi,
2 aby súdil Tvoj ľud v spravodlivosti a Tvojich ubiedených podľa práva. 3 Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. 4 Nech biednym z ľudu dopomáha k právu, nech pomáha chudobným a zdrví utláčateľa. 5 Nech sa Ťa bojí, dokiaľ slnko svieti a dokiaľ mesiac trvá, z pokolenia na pokolenie! 6 Nech je ako dážď, ktorý padá na pokosenú lúku, sťa lejak, čo zem zvlažuje. 7 Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a nech je hojnosť blaha, kým trvá mesiac! 8 Nech vládne od mora k moru a od Veľrieky až po konce zeme. 9 Nech sa koria pred ním jeho protivníci a nech prach lížu jeho nepriatelia. 10 Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar, kráľovia zo Sáby a Seby prinesú mu poplatok. 11 Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. 12 Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha. 13 Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. 14 Od útlaku a násilia im vykúpi život; ich krv je vzácna v Jeho očiach. 15 Nech žije a nech mu dajú sábskeho zlata, nech sa vždy modlia zaň a nech ho celý život žehnajú! 16 Nech je nadbytok obilia v krajine, nech sa vlní na štíte vrchov; ovocie jeho nech je ako Libanon a mešťania nech kvitnú ako tráva zeme. 17 Nech jeho meno trvá naveky a nech ono rastie pod slnkom. Nech sa ním žehnajú všetky národy a nech ho blahoslavia! 18 Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, ktorý sám robí divy! 19 Nech je naveky požehnané Jeho slávne meno a nech Jeho sláva naplňuje celú zem! Amen. Amen. 20 Končia sa modlitby Izajovho syna Dávida.