Predchádzajúca kapitola

70. kapitola

Prosba o záchranu

1 Pre hudobný prednes. Dávidov. Ku kadidlovej obeti.
2 Ó Bože, zachráň ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! 3 Nech sa zahanbia a zapýria tí, čo mi siahajú na život; nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. 4 Pre svoju hanbu nech sa odvrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha! 5 Nech sa tešia a radujú v Tebe všetci, ktorí Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin! 6 Ja som však úbohý a chudobný, ó Bože, ponáhľaj sa ku mne! Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!