Predchádzajúca kapitola

64. kapitola

Božia odplata hriešnikom

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov.
2 Čuj, Bože, hlas môj, keď sa žalujem, zachovaj mi život od hrôzy pred nepriateľom. 3 Ukry ma pred tlupou zlosynov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti, 4 ktorí si ostria jazyk ako meč, ako šíp si namieria jedovaté slovo, 5 aby zákerne postrelili statočného, zrazu naň vystrelia a neboja sa. 6 Odhodlali sa na zlú vec, hovoria, že nastavia sídla, a pýtajú sa: Kto nás uvidí? 7 Vymýšľajú nešľachetnosti: Hotoví sme, úmysel je zosnovaný! Vnútro i srdce človeka je hlboké. 8 Ale Boh ich zasiahne šípom, ihneď budú ranení. 9 Ich jazyk pripraví im pád, potriasať budú hlavou všetci, ktorí sa budú dívať na nich. 10 A báť sa budú všetci ľudia, zvestovať budú Boží zásah, porozumejú Jeho dielu. 11 Tešiť sa bude spravodlivý v Hospodinovi a utiekať sa bude k Nemu, chváliť sa budú všetci srdcom úprimní.