Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Kajúca modlitba v súžení

1 Žalm Dávidov. Ku kadidlovej obeti.
2 Ó Hospodine, netrestaj ma vo svojom hneve a nekarhaj ma vo svojej prchkosti! 3 Lebo Tvoje šípy uviazli vo mne a Tvoja ruka na mňa doľahla. 4 Nič zdravého niet v mojom tele pre Tvoj hnev, nič celého niet v mojich kostiach pre môj hriech. 5 Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno. 6 Páchnu a hnisajú mi rany pre moje bláznovstvo. 7 Zhrbený som a veľmi zohnutý, celý deň chodím v smútku, 8 lebo moje bedrá sú celkom zapálené, nič zdravého niet v mojom tele. 9 Ochabnutý som a veľmi zdrvený, revem pre nepokoj svojho srdca. 10 Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. 11 Srdce mi búši, opustila ma sila i svetlo mojich očí, ani toho niet pri mne. 12 Moji milí a priatelia stoja obďaleč od mojej biedy, moji príbuzní stoja zďaleka. 13 Osídla nastavili tí, čo usilujú o môj život, a tí, ktorí moje nešťastie hľadajú, hovoria o skaze a celý deň myslia na zradu. 14 Ale ja som ako hluchý, nepočujem, a ako nemý, ktorý neotvorí ústa. 15 Som ako muž, čo nepočuje, v jeho ústach nieto odporu. 16 Lebo na Teba čakám, Hospodine, Ty odpovieš, Pane, Bože môj! 17 Lebo som riekol: Nech sa nesmejú zo mňa tí, čo sa vypínajú nado mňa, keď sa mi kláti noha! 18 Lebo som blízky pádu a moja bolesť je stále predo mnou. 19 Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech. 20 Mocní sú tí, čo sú mi bez príčiny nepriateľmi, mnoho je tých, čo ma bezdôvodne nenávidia, 21 ktorí sa zlým odplácajú za dobré, obviňujú ma, keď sa snažím o dobré. 22 Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! 23 Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!