Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Kajúca modlitba v súžení

1 Žalm Dávidov. Ku kadidlovej obeti.
2 Ó Hospodine, netrestaj ma vo svojom hneve a nekarhaj ma vo svojej prchkosti! 3 Lebo Tvoje šípy uviazli vo mne a Tvoja ruka na mňa doľahla. 4 Nič zdravého niet v mojom tele pre Tvoj hnev, nič celého niet v mojich kostiach pre môj hriech. 5 Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremeno. 6 Páchnu a hnisajú mi rany pre moje bláznovstvo. 7 Zhrbený som a veľmi zohnutý, celý deň chodím v smútku, 8 lebo moje bedrá sú celkom zapálené, nič zdravého niet v mojom tele. 9 Ochabnutý som a veľmi zdrvený, revem pre nepokoj svojho srdca. 10 Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. 11 Srdce mi búši, opustila ma sila i svetlo mojich očí, ani toho niet pri mne. 12 Moji milí a priatelia stoja obďaleč od mojej biedy, moji príbuzní stoja zďaleka. 13 Osídla nastavili tí, čo usilujú o môj život, a tí, ktorí moje nešťastie hľadajú, hovoria o skaze a celý deň myslia na zradu. 14 Ale ja som ako hluchý, nepočujem, a ako nemý, ktorý neotvorí ústa. 15 Som ako muž, čo nepočuje, v jeho ústach nieto odporu. 16 Lebo na Teba čakám, Hospodine, Ty odpovieš, Pane, Bože môj! 17 Lebo som riekol: Nech sa nesmejú zo mňa tí, čo sa vypínajú nado mňa, keď sa mi kláti noha! 18 Lebo som blízky pádu a moja bolesť je stále predo mnou. 19 Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech. 20 Mocní sú tí, čo sú mi bez príčiny nepriateľmi, mnoho je tých, čo ma bezdôvodne nenávidia, 21 ktorí sa zlým odplácajú za dobré, obviňujú ma, keď sa snažím o dobré. 22 Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! 23 Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!