Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

134. kapitola

Nočná oslava Hospodina v chráme

1 Pútnická pieseň. Dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom.
2 Pozdvihnite svoje ruky ku svätyni a dobrorečte Hospodinovi. 3 Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, ktorý učinil nebo i zem!